Sekrety mej duszy

Temat: Pilna pomoc potrzebna

Czy ktoś wie jak powinna wyglądać analiza ergonomiczna do projektu ergonomicznego, może ktoś ma jakiś wzór, gotowe opracowanie .

Tym projektem jest przedmiot, urządzenie, stanowisko pracy czy pomieszczenie pracy? Zależnie od tego stosuje się np. listy kontrolne, analizę antropometryczną albo ocenę warunków materialnego środowiska pracy (hałasu, mikroklimatu, itp.)
Źródło: ergonomia.e-ar.pl/forum/viewtopic.php?t=44Temat: Kompleksowe uzługi bhp, szkolenia - cała Polska
Specjalista ds. bezpieczeństwa i higieny pracy z wieloletnim doświadczeniem
nawiążę współpracę w zakresie:

BHP
- opracowanie ryzyka zawodowego
- instrukcje stanowiskowe
- analiza stanu BHP firmy i obiektów przemysłowych, handlowch, produkcyjnch i innch.
- analiza potrzeb szkoleniwch
- opracowanie wypadków przy pracy i w drodze do pracy
- spożądzenie kart charakterystyki substancji i materiałów niebezpiecznych, itp.
- ustalenia organizacyjne w zakladzie pracy
- ergonomia pracy
- obliczanie wydatku energetycznego, ciężkości pracy


w dziedzinie ergonomii:

- materialne warunki pracy ( pyły, oświetlenie, wibracja, hałas, promieniowanie )
- kształtowanie środowiska pracy
- ergonomia korekcyjna
- ergonomia koncepcyjna
- pozycja przy pracy pracownika
- stanowisko komputerowe
- antropometria
- parametry warunków pracy
- badania ergonomiczne ( badanie wydatku energetycznego, ciężkości pracy )
- ocena projektów i prototypów maszyn i urządzeń
- arkusze ergonomiczne maszyn i urządzeń

Prowadzę również doradztwo w sprawie przepisów BHP i prawa pracy, szkoleń wstepnych, okresowych, I pomocy i P. poż.

Realizuje nietypowe zlecenia i analizy.

moje dane kont abcbhpekspert@interia.pl badz pod nr tel. 515 184 509

Zapraszm pozdrawiam !!!
Źródło: bhpforum.pl/viewtopic.php?t=2141


Temat: uprawnienia

... Teraz już mam całkowity metlik

porównaj program sowich studiów z programem podyplomówki na Politechnice Warszawskiej, po których ukończeniu możesz pracować jako starszy inspektor i jak nie będzie dużej różnicy to myślę, że możesz spać spokojnie

Wykaz przedmiotów 1. semestru
Wykaz przedmiotów 2. semestru

Problematyka bezpieczeństwa pracy
Ergonomiczna ocena stanowiska pracy
Probabilistyka
Zagrożenia pożarowe i wybuchowe
Podstawy analizy niezawodności
Katastrofy przemysłowe
Niezawodność człowieka
Metody badania wypadków przy pracy
Niebezpieczne materiały
Zasady i środki ochrony indywidualnej
Biomechanika człowieka
Zasady ratownictwa medycznego
Socjologia i psychologia pracy
Prawo bezpieczeństwa pracy
Zagrożenia w środowisku pracy
Zadania służb bhp
Metody analizy ryzyka zawodowego
Metody szkolenia w zakresie bezpieczeństwa pracy
Metody eksperckie w analizach ryzyka zawodowego
Zarządzanie bezpieczeństwem w przedsiębiorstwie
Ekonomiczne aspekty bezpieczeństwa pracy
Ocena ryzyka w zarządzaniu przedsiębiorstwem
Ocena zgodności
Seminarium dyplomowe
Źródło: bhpforum.pl/viewtopic.php?t=2341


Temat: DLA GRUPY C6
PYTANIA Z SEMINARIUM DYPLOMOWEGO DLA GRUPY C6

1. normatywne sposoby ochrony przed dotykiem pośrednim urządzeń elektrycznych
2. bezpieczeństwo działania maszyn w świetle aktów prawnych Polski i Unie Europejskiej
3. Bezpieczeństwo podczas prac konserwacyjnych i remontowych maszyn i urządzeń w świetle zasady LOCKOUT
4. Wentylacja zabezpieczająca pracowników przed zagrożeniami wydzielającymi się na stanowiskach pracy
5. warunki bezpiecznej pracy w pomieszczeniach z wentylacją naturalną różnego typu
6. zagrożenia występujące w magazynach stosujących mechaniczne urządzenia do składowania i przepływu materiałów
7. wpływ odorów na powstawanie zagrożeń w pracy
8. analiza ergonomicznych czynników zapewniających bezpieczeństwo pracy
9. zagrożenia powstające podczas stosowania żurawi i suwnic
10. podstawowe grupy materiałów i ich właściwości
11. materiały kompozytowe
12. metody badań materiałów
13. na czym polega współczesne podejście do zarządzania jakością
14. podział zagrożeń
15. metody oceny ryzyka
16. zintegrowane systemy zarządzania
17. czynniki wpływające na wielkość efektu toksycznego
18. charakterystyka stosowanych w przemyśle rakotwórczych substancji chemicznych
19. antropogeniczne źródła zanieczyszczeń atmosfery
20. proces technologiczny oczyszczania ścieków komunalnych
21. metody i przyrządy do pomiaru stężeń aerozoli w powietrzu
22. postępowanie przygotowawcze przed przystąpieniem do pomiarów chemicznych na stanowisku pracy
23. charakterystyczne średnie wielkości biofizyczne organizmu człowieka
24. metody ograniczania uciążliwości odpadów
25. wymień i krótko omów wskaźniki jakości wody
26. na czym polega ochrona przed zagrożeniami poprzez zastosowanie odległości bezpieczeństwa
27. jakie wielkości należy brać pod uwagę przy identyfikacji zagrożeń mechanicznych
28. jakie są główne źródła zagrożenia przy spawaniu elektrycznym
29. jakie wymagania musi spełniać pomieszczenie do galwanizacji
30. jakie czynności są niedopuszczalne podczas natryskiwania lub zapylania farbami i lakierami
Źródło: pedro.elsat.net.pl/szopa/viewtopic.php?t=96